88 CANNATECH

88 CANNATEK

เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยจากการริเริ่มของกลุ่มนักธุรกิจ ของประเทศจํานวน 17 ท่านภายใต้การบริหารงานโดยคุณ พรประสิทธิ์ สีบุญเรือง เพื่อที่จะเข้าพัฒนาและทําการลงทุนในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของ ประเทศอันได้แก่

กัญชง ( HEMP) เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม

กัญชา (CANNABIS ) เพื่อการแพทย์

88 CANNATEK


อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสและรายได้ให้เกษตรกรไทย และเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของประเทศตาม นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ตั้งแต่ต้นปี 2562 ข่าวคราวเกี่ยวกับกัญชาในสื่อต่างๆ ตั้งแต่การติดตามผลงานรัฐบาลในการทำให้กัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมาย ข่าวโรงปลูก ข่าวนโยบายการปลูกกัญชา 6 ต้น จึงเป็นปีที่มี แต่เรื่องตื่นเต้นและกัญชาคือ TALK OF THE TOWN

​กัญชาคือสิ่งใหม่ของหลายคนในสังคมไทย หลังจากรัฐบาลได้ประกาศให้กัญชาทาง การแพทย์ ตั้งแต่การผลิต แปรรูป นําเข้า ส่งออก ครอบครอง จําหน่าย และการมีไว้เพื่อใช้นั้นถูก กฎหมายหากได้รับอนุญาต เพราะยาเสพติดในประเทศเรานั้นยังมีโทษที่หนัก ตั้งแต่โทษทาง กฎหมายอาญาไปถึงโทษทางสังคมที่เต็มไปด้วยอคติ 

​ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ เกี่ยวกับกัญชามักจะมาจากเพื่อน ญาติ อินเตอร์เน็ต และสื่อต่างๆ ที่อาจจะตรวจสอบหรือไม่ ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะส่งสารออกไปเพราะความไม่รู้

ความสิ้นหวัง และการเข้าไม่ถึงข้อมูล ทําให้หลายๆ คนนั้นเข้าใจผิด หรือทําให้หลายๆ คนหลงเชื่อในสิ่งผิดๆ ตั้งแต่กัญชา นั้นใช้แล้วทํา ให้คนเป็นบ้า ไปจนถึงกัญชาคือยาวิเศษที่สามารถรักษาได้ทุกโรค ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ทําให้เราเดิน ไปข้างหน้าช้ากว่าหลายๆ ประเทศที่ได้นําหน้าเราไปแล้ว

ในหลายๆ ประเทศนั้นกัญชาไม่ได้ถูกกฎหมายแค่ทางการแพทย์เท่านั้นแต่ยังถูกขยาย ขอบเขตไปจนถึงเรื่องสันทนาการ และมีกฎหมายควบคุมไม่ต่างจากเหล้าหรือบุหรี่ นอกจากนี้ กัญชายังเป็นได้มากกว่ายา โดยในหลายๆ ประเทศได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา (รวมถึงกัญชง) กระบวนการผลิต อุปกรณ์การผลิตและระบบการกระจายสินค้า จนตอนนี้ถือว่าเป็นตลาดที่ผู้บริโภคมี ความพร้อม (MATURE MARKET) ซึ่งในเวลาเดียวกันเราเป็นแค่ตลาดกําลังจะเกิดใหม่ ( EMERGING MARKET)

เราคาดการณ์ว่าประเทศไทยปี 2563 จะเป็นปีของกัญชงและกัญชา ไม่ว่าจะ เป็นการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกัญชา CBD กับการท่องเที่ยว ทางสุขภาพ รวมถึงความคืบหน้าของการปลดล็อคให้แต่ละบ้านปลูกกัญชาได้บ้านละ 6 ต้น แต่ที่ มากกว่านั้นคือปี 2563 จะเป็นปีแห่งการเรียนรู้และจะเป็นปีที่ประเทศไทยเริ่มผลักดันให้กัญชาและ กัญชงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่กําลังจะเติบโต แม้แต่ในประเทศอื่นๆ ปี 2563 ก็จะเป็นปีของ กัญชาเช่นกัน ตั้งแต่ความคืบหน้าของการทำให้กัญชาถูกกฎหมายทั้งในสหรัฐอเมริกา รวมไปถึง การประชุมเปลี่ยนแปลงประเภทยาเสพติดให้โทษของคณะกรรมการควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศ(INTERNATIONAL NARCOTIC CONTROL BOARD)นอกจากนี้ปี 2563 จะเป็นปีที่หลายๆ ประเทศในแถบเอเชียเริ่มต้นการพูดคุยถึงกัญชาทาง การแพทย์หรือการทำให้กัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมาย ซึ่งถ้าเราไม่เริ่มพัฒนาตั้งแต่ตอนนี้ เรา อาจะติดอยู่ในจุดเดิมในขณะที่ประเทศอื่นผ่านไปแล้ว

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันกฎหมายไทยได้มีการปลดล็อคข้อจํากัดบางส่วนเกี่ยวกับพืช เสพติดประเภท 5 อันได้แก่ กัญชง ( HEMP) และ กัญชา(CANNABIS )ให้สามารถนําวัตถุดิบ และสารสกัดจากพืชทั้ง 2 ชนิดมาใช้ประโยชน์ในด้าน

“กัญชง เพื่อการอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ( HEMP CBD DERIVED)

กัญชา เพื่อทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ( MEDICAL CANNABIS)

การวิจัยเมล็ดพันธุ์ 

เทคโนโลยีการปลูก 

เทคโนโลยีการสกัด

พัฒนาผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

ช่องทางการจําหน่าย

ร้านค้าปลีกต้นแบบ

ศูนย์สุขภาพ