ข้อมูลการติดต่อ

Telephone

081-6598711 , 081-8136205

Email

tikporn@loxinfo.co.th

Location

88 CANNATEK CO.,LTD. 944 Mitrtown Office Tower 25 th floor, Unit 825062 Rama IV Rd, Wangmal, Pathumwan, Bangkok 10330